Arany Csempe Díj

– szabályzat –

1. Bevezetés

A Szent Gellért Gimnáziumban eltöltött évek alatt nem akad olyan diák, akit ne babonáznának meg a falak zöld csempéi. Ennek ékes bizonyítékai a ballagási beszédek, ahol évről-évre visszacseng ez a motívum. A téma töretlen népszerűsége ihlette a Szent Gellért Diákszövetséget (a továbbiakban: Diákszövetség), hogy megalapítsa az Arany Csempe Díjat, valamint az Arany Csempe Életműdíjat.

2. Az Arany Csempe Díj

Az Arany Csempe Díj a Diákszövetség elismerése azok számára, akik a díjazás évében sokat tettek a Gellértes közösségért.

3. Az Arany Csempe Életműdíj

Az Arany Csempe Életmű-díj azokat illeti meg, akik hosszú évek során tettek tanúbizonyságot a Gellértes közösség iránti elköteleződésükről.

4. A díjazottak köre

Arany Csempe Díjban, valamint Arany Csempe Életműdíjban részesülhetnek a Szent Gellért Gimnázium öregdiákjai, egykori és jelenlegi tanárai, valamint dolgozói. Az Arany Csempe Díjra, valamint az Arany Csempe Életműdíjra a jelölés, a jelölések elbírálása és a díjazás tekintetében azonos szabályok vonatkoznak.

5. A jelölés menete

Az Arany Csempe Díjra és az Arany Csempe Életműdíjra a Gellértes közösség bármely tagja jelölhet bárkit, aki a Szabályzat 2. és 3. pontjában foglaltaknak eleget tesz.

A jelölés írott formában történik, s mindenképpen tartalmazza a következőket:

  • a jelölő neve,
  • a jelölt neve,
  • indoklás.

A jelölésben fel kell tüntetni, hogy a jelölő az éves Arany Csempe Díjra vagy az Életműdíjra adja le jelölését. A  jelöléseket az aranycsempe.szovi.hu honlapon keresztül lehet leadni. A jelölések beérkezésének határidejét minden évben a Diákszövetség Elnöksége határozza meg és teszi közzé a Diákszövetség honlapján.

6. A jelölések elbírálása

A Díjakról a Diákszövetség mindenkori Elnöksége illetékes dönteni. A jelölések beérkezését követően az Öregdiák Találkozót megelőző Elnökségi Ülés keretében születik döntés arról, hogy a tárgyévben ki kapja a Díjakat. A döntéshez 50%+1 fős szavazattöbbség szükséges.

7. A díjazás technikai háttere

A Diákszövetség az Arany Csempe Díjat és az Arany Csempe Életműdíjat évente adja át. A díjak ünnepélyes átadására az Öregdiák Találkozón kerül sor. A díjak kiosztása nem kötelező: előfordulhat olyan év, amikor a Diákszövetség nem adja át az elismerést, de olyan is, hogy több díj odaítélését tartja indokoltnak. Erről a mindenkori Elnökség dönt.

Az Arany Csempe Díj és az Arany Csempe Életműdíj egy-egy aranyozott zöld csempe a Gimnázium
folyosójáról, amelyen szerepel a díjazott neve és a díjazás éve. A folyosóról eltávolított
csempe helyére emléktábla kerül.

Budapest, 2018. május 1.

a Szent Gellért Diákszövetség Elnöksége